Vendimi nr.7 i Rektoratit te UMT-se mbi zbatimin e kritereve per programet per vitin akademik 2019-2020

Vendimi nr.7 i Rektoratit te UMT-se mbi zbatimin e kritereve per programet per vitin akademik 2019-2020