ORARI MËSIMOR, SEMESTRI I DYTË, VITI AKADEMIK 2020-2021

MJEKËSI E PËRGJITHSHME

 Viti Pare - Leksionet / Seminaret

FARMACI

 

SHËNDET PUBLIK