N J O F T I M

Në vijim të njoftimit të Rektorit Prof. Arben GJATA për vaksinimin e studentëve të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.
Në zbatim të shkresës Nr. 5447/2, datë 06.10.2021 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për marrjen e masave për realizimin e procesit të vaksinimit të studentëve dhe personelit të institucioneve të arsimit të lartë nga personeli mjekësor”, njoftojmë se procesi i vaksinimit do të kryhet në ambientet e Fakultetit të Shkencave Teknike, UMT
datë 11-18 tetor 2021,
Salla: Amfiteatri i FSHMT-së;
Zyra e Informacionit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vaksinat që do të kryhen janë : AstraZeneca dhe Sinovac.
Shënim:
Studentët apo personeli akademik dhe ai jo akademik, që do të vaksinohen, duhet të paraqiten me dokument identifikimi me vete.