"STUDENT PËR NJË DITË"

Vazhdojne regjistrimet per ‘Student per nje dite’.

Formulari i aplikimit per nxenesit e interesuar: Goo.gl/1JYDEr

Ftojme studentet e Fakultetit te Mjekesise te cilet duan te behen pjese e ketij programi, si student shoqerues, te regjistrohen sipas formularit te meposhtem: https://goo.gl/R8vJjN

Njesia Pedagogjike dhe e Keshillimit te Karrieres Fakulteti i Mjekesise

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit