Njoftim - zgjatje sezoni per provimet e mbartura

Njoftohen studentet qe jane regjistruar per provimet e mbartura per Vitin Akademik 2016-2017, se  datat e provimeve do te jene 24,25,26,27,28 Prill dhe datat 2,3 Maj. Kjo zgjatje sezoni behet per t'u ardhur ne ndihme studenteve qe nuk mund te japin provimet ne datat 24-28 Prill.

DEKANATI

                                                                                                                                                    Publikuar  12/04/2017

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit