Leksioni mbi rolin dhe veprimtarinë e OBSH-së në Shqipëri

Ditën e mërkurë, datë 17 Maj, ora 11.00, Salla “Galileo-Galilei” u zhvillua Leksioni mbi rolin dhe veprimtarinë e OBSH-së në Shqipëri”, me pjesëmarrje të veçantë të shefes së zyrës rajonale të OBSH-së në Shqipëri Dr. Nazira Artykova

PREZANTIMI "Working for a healthier future"