Konferenca e 25-të Kirurgjikale Shqiptare

Departamenti i Kirurgjise, Fakulteti i Mjekesise, UMT organizon Konferencen e 25-të Kirurgjikale Shqiptare ne datat 27,28 Tetor 2017.

Punimet shkencore duhet tё paraqiten nё formё abstraktesh qё pёrmbajnё referimet bibliografike, nё gjuhёn ANGLEZE, nё format word, nё adresёn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dhe tё dorёzohen tё printuara dhe nё format elektronik nё Sekretarinё e Komitetit Organizativ e Shkencor tё Konferencёs pranё Klinikёs 1° Kirurgji e Pёrgjithshme, QSUT deri nё datёn 30 Shtator 2017. Njё nga autorёt duhet tё paraqesё njё CV personale tё shkurtёr qё shoqёron materialin e abstraktit. Aplikuesit do tё informohen nёpёrmjet postёs elektronike mbi vendimin e Komitetit Organizativ e Shkencor pёr pranimin e punimit dhe formatin e paraqitjes sё tij (prezantim i folur apo poster) brenda datёs 21 Tetor 2017. EVENT NЁ PROÇES AKREDITIMI PRANЁ QKEV

DEKANATI

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit