Njoftim date 19.06.2017

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të pestë Farmaci dhe vitit të gjashtë Mjekësi e Përgjithshme se regjistrimi për provimet e minivjeshtës do të bëhet pranë sekretarisë në datat e mëposhtme :

Farmaci                                               Dt.21.06.2017

Mjekësi e Përgjithshme                Dt.23.06.2017

Regjistrimi për provimet e diplomës(temë ose provim formimi) do të bëhen në datat :

6,7 Korrik 2017

Tema e diplomës në 2 kopje të firmosur nga student dhe Udhëheqësi Shkencor do të dorëzohen në Sekretari në datat :

10 dhe 11 Korrik 2017

 

 

SEKRETARIA

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit