Konferenca e Tretë e Nutricionit

Konferenca e Trete e Nutricionit 

Data : 3 Nentor 2017
Ora : 8.30
Salla : "William A. Johnson", Fakulteti Mjekesise,Tirane

Per t'u regjistruar ne Konferencen e Trete te Nutricionit, ju lutemi te perdorni linkun e meposhtem:

https://docs.google.com/…/141NAAWLK6M1cPekZT1uIqSake4OJNfZz

Konferenca eshte ne Proces Akreditimi nga QKEV (6 kredite).
Regjistrimi eshte pa pagese!

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit