Leksione mbi Hemovigjilencën

Fakulteti i Mjekësisë (Shërbimi Universitar i Transfuziologjisë) në bashkëpunim të ngushtë me Bankën e Gjakut të Francës (EFS - Établissement Français du Sang) organizojnë eventin:

“Leksione mbi Hemovigjilencën”

me lektore :

Blandine Jochem, MD. PhD. (EFS – Francë)
Daniele Lagniez Aguettaz, MD. PhD. (EFS – Francë)
Prof. Assoc. Irena Seferi (Shërbimi Universitar i Transfuziologjisë – Shqipëri)

në datat 6 – 7 Dhjetor 2017, ora 08:30 – 12:00, salla “William A. Johnson”, Tiranë.

Eventi është në proces akreditimi (6 kredite) nga QKEV.
Regjistrimi është pa pagesë.

“Leksionet mbi Hemovigjilencën” u drejtohen kryesisht mjekëve transfuziologë, hematologë, reanimatorë, kirurgë, nefrologë, si edhe infermierëve dhe farmacistëve. 
Gjithashtu, janë të mirëpritur edhe studentët e mjekësisë dhe specializantët e fushave përkatëse.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit