Programet e Shkëmbimeve Universitare si Nxitëse të Kërkimit Shkencor në Shëndetësi

Fakulteti i Mjekësisë, në bashkëpunim me alumni të programit Erasmus Mundus Western Balkans (ERAWEB), organizojnë forumin e hapur:

“Programet e Shkëmbimeve Universitare si Nxitëse të Kërkimit Shkencor në Shëndetësi”

më datë 8 shkurt 2018, ora 10:30-12:30, në sallën William A. Johnson.

Eventi u drejtohet në mënyrë të veçantë studentëve dhe specializantëve të mjekësisë, farmacisë dhe shëndetit publik, të interesuar në fushat e kërkimit shkencor dhe të shkëmbimeve universitare.

Topikat:
- Integrimi i kërkimit shkencor me praktikën klinike në mjekësi
- Eksperienca personale e disa prej alumni të Fakultetit të Mjekësisë në programin ERAWEB
- Njohja me programet aktuale të shkëmbimeve të studentëve, specializantëve dhe profesionistëve shëndetësorë
- Diskutim i hapur me audiencën mbi çështje të lidhura me kërkimin shkencor 

Pjesëmarrja në forum është pa pagesë.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit