Studentet Ekselente fitues per bursat e kursit te gjermanishtes

Studentet Ekselente fitues per 4 bursat e kursit te gjermanishtes jane :

1. Arli Kristo  Dega : Mjekesi e Pergjithshme

2. Hysni Bendo Dega : Mjekesi e Pergjithshme

3. Kristi Trako  Dega : Mjekesi e Pergjithshme

4. Elena Axhara Dega : Farmaci

Shenim : Ne 4 kuota te ofruara: 3 kuota jane per degen Mjekesi e Pergjithshme dhe 1 kuote per degen Farmaci. Fituesit jane renditur sipas mesatares se tyre, e cila nuk behet publike per te ruajtur koenfidincialitetin e te dhenave te studenteve. Shiko renditjen ne linkun : RENDITJA E STUDENTEVE EKSELENTE SIPAS MESATARES

DEKANATI

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit