Rrjetet Europiane Studentore "Mjekësi dhe Farmaci"

Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, në bashkepunim me Shoqatën MAYA organizojnë një leksion të hapur për të informuar studentët e degëve të mjekësisë dhe farmacisë në lidhje me rrjetet Europiane Studentore dhe përfshirjen në to.

Shoqata MAYA aktualisht është pjesë e rrjetit EMSA (European Medical Students Association) & EPSA (European Pharmaceutical Students Associations) dhe ka eksluzivitetin e tyre për herë të parë për studentët e mjekësisë dhe farmacisë në Shqipëri, nga ku studentët që studiojnë në këto degë mund të angazhohen në nivel Europian.

Gjatë leksionit do të diskutohet më në detaj se cilat janë këto rrjete, cfarë realizojnë, si mund të përfshihesh në to dhe gjithashtu dhe avantazhet në të qënit pjesë e tyre.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit