"Heart Failure Junior Workshop"

Fakulteti i Mjekesise ne bashkepunim me Novartis Pharmaceuticals, ne kuadrin e edukimit te vazhdueshem mjekesor organizon eventin me titull:

"Heart Failure Junior Workshop"

me date 28 Qershor 2018, ora 12:00-14:30
salla "William A. Johnson", Fakulteti i Mjekesise, Tirane.

Lektore:
Prof. Dr. Sokol Myftiu
Prof. Dr. Margarita Gjata (Resuli)
Prof. Dr. Alma Idrizi
Dr. Shk. Albana Doko
Dr. Shk. Ilir Alimehmeti

Workshopi u drejtohet ne menyre te vecante mjekeve specializante dhe studenteve te Fakultetit te Mjekesise.

Regjistrimi eshte i lire dhe pa pagese.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit