Organizimi i aktiviteteve

Kritere dhe proçedura për akreditimin e një aktiviteti të EV