Doktoratura

Dr.Mirvete Rama

KOSTO-EFEKTIVITETI I TROMBOLITIKËVE, KRAHASUAR ME HEPARINËN DHE HEPARINË E FRAKSIONUAR(FRAXIPARINE, ENOXAPARINE), NË MJEKIMIN E INFARKTIT AKUT TË MIOKARDIT