Doktoratura

Dr.Eugen Enesi

Hemoragjia subaraknoidale nga ruptura e aneurizmave intrakraniale, analiza dhe korrelimi i shkaqeve, ekzaminimet neuroradiologjike, trajtimi dhe ndjekja e ecurisë së tyre