Doktoratura

Dr.Henri Kolani

"ANASTOMOZAT KOLO-REKTALE TË SIPËRME DHE TË POSHTME.TEKNIKAT OPERATORE. KOMPLIKACIONET E HERSHME DHE TË VONSHME"