Doktoratura

Dr.Ormir Shurdha

PREVALENCA E FAKTORËVE TË RREZIKUT NË POPULLATËN SHQIPTARE: STRATIFIKIMI I RREZIKUT KARDIOVASKULAR