Doktoratura

Dr.Zamir Demiraj

Klasifikimi dhe metodat e trajtimit të frakturave të fundit distal të radiusit. Përdorimi i Fiksatorit Ekstern «Percy»(Percy fx) në trajtimin e frakturave kominutive intra-artikulare të fundit distal të radiusit.