Vendimi i dekanit per regjistrimet e fituesve per Specializim Afatgjate ne Mjekesi, viti akademik 2017-2018

Vendimi i dekanit per regjistrimet e fituesve per Specializim Afatgjate ne Mjekesi, viti akademik 2017-2018