Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEKANATI

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEPARTAMENTI FARMACISE

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEPARTAMENTI I SEMUNDJEVE INFEKTIVE

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEPARTAMENTI I SHENDETIT PUBLIK

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEPARTAMENTI I ANATOMISE PATOLOGJIKE

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEPARTAMENTI I SEMIOLOGJISE IMAZHERIKE

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEPARTAMENTI I KARDIOKIRURGJISE

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEPARTAMENTI I KIRURGJISE

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  DEPARTAMENTI I ORL-OKULISTIKE