SHPALLJA E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E INTERVISTËS DHE DATAT E INTERVISTAVE

SHPALLJA E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E INTERVISTËS DHE DATAT E INTERVISTAVE PËR APLIKANTËT PËR DREJTUES SHËRBIMI NË STRUKTURAT SHËNDETËSORE UNIVERSITARE