Vendimi i perbashket Senat Akademik dhe Bord Administrimi

Vendimi i perbashket Senat Akademik dhe Bord Administrimi "Mbi kerkesat e keshillave studentore ne UMT"