Mundesi Punesimi ne Fakultetin e Mjekesise

Mundesi Punesimi - Personel Akademik Anatomi Patologjike date 27.05.2019

Mundesi Punesimi - Personel Akademik Mjekesi Ligjore date 27.05.2019

Mundesi Punesimi - Personel Akademik Nefrologji date 27.05.2019

Mundesi Punesimi - Personel Akademik Alergologji date 20.05.2019

Mundesi Punesimi - Personel Akademik Histologji-Embriologji date 20.05.2019

Mundesi Punesimi- Personel Akademik date 08.04.2019

Mundesi Punesimi - Personel Akademik ne Urgjencen Mjekesore dhe  Personel Akademik ne Pneumologji date 10.06.2019

Mundesi Punesimi - Personel Akademik ne Kirurgjine e Pergjithshme dhe Digjestive date 07.10.2019

Mundesi Punesimi - Nentor 2019

Mundesi Punesimi - Dhjetor 2019

Mundesi Punesimi - Janar 2020

Mundesi Punesimi - Shkurt 2020

Mundesi Punesimi - Qershor 2020

Shpallet konkursi për pozicionin e punës 1 (një) vend vakant për “Personel Akademik” në Departamentin e Kirurgjisë, Lënda Onkologji, në Fakultetin e Mjekësisë”, të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë