Vendime KZF date 31.07.2020

Vendimi nr.11 date 31.07.2020- Shpallja e rezultatit te votimit per drejtues te njesise kryesore te Fakultetit te Mjekesise.

Vendimi nr.12 date 31.07.2020- Shpallja e rezultatit te votimit per drejtues te njesise baze te Fakultetit te Mjekesise.