"Muaji i Ndergjegjesimit mbi Kancerin e Gjirit - Webinar Informues"

Muaji tetor eshte Muaji i Ndergjegjesimit mbi Kancerin e Gjirit.
Ne kete kontekst,
Departamenti i Promocionit Shendetesor (ISHP) ne bashkepunim me
Departamentin e Shendetit Publik (FM)
organizon aktivitetin me titull:
"Muaji i Ndergjegjesimit mbi Kancerin e Gjirit - Webinar Informues"
Date 29 tetor 2020, ora 15:00.
Per te qene pjesemarres ne aktivitet, plotesoni kete formular ne linkun:
http://bit.do/kanceri-i-gjirit
Aktiviteti eshte ne proces akreditimi nga QZHP-QKEV.
Pjesemarrja eshte pa pagese.
Te dhenat tuaja do te menaxhohen ne baze te ligjit ne fuqi dhe vetem per raportimin e krediteve ne QKEV.
Ju mirepresim!