VENDIM REKTORATI “MBI ZHVILLIMIN E PROVIMEVE ONLINE DHE NË AUDITOR, SEZONI I DIMRIT, VITI AKADEMIK 2020-2021

VENDIM REKTORATI “MBI ZHVILLIMIN E PROVIMEVE ONLINE DHE NË AUDITOR, SEZONI I DIMRIT, VITI AKADEMIK 2020-2021