NDARJA E SALLAVE TË PROVIMEVE TË VJSHTËS VITI AKADEMIK 2020-2021

NDARJA E SALLAVE TË PROVIMEVE TË VJSHTËS VITI AKADEMIK 2020-2021 

SHENIM: STUDENTET DUHET TE PARAQITEN NE SALLAT E PROVIMEVE 30 MINUTA PARA FILLIMIT TE PROVIMIT ME DOKUMENT IDENTIFIKIMI. 

SEKRETARIA MESIMORE