Listat e renditura të kandidatëve që kanë aplikuar në të tre programet e studimit të Fakultetit të Mjekësisë, raundi II-të, viti akademik 2021-2022

Publikohen listat e renditura të kandidatëve që kanë aplikuar në të tre programet e studimit të Fakultetit të Mjekësisë, raundi II-të, viti akademik 2021-2022.
Procedurat e mëtejshme do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i ndryshuar.
 
MJEKËSI E PËRGJITHSHME
FARMACI
SHËNDET PUBLIK