Workshop ne Shkenca Bio-Logjike te Integruara

Fakulteti i Mjekesise, Tirane, ne bashkepunim me Institutin Profesional te 5 Ligjeve Biologjike (Itali) organizojne:

"Workshop ne Shkenca Bio-Logjike te Integruara" me date 30 Janar 2018, ora 10:30 - 14:30.

Lektor kyç:

Prof. Dr. Mark Ulrich Pfister

President i Institutit Profesional 5LB Italia

Objektivat:

- Njohja e implikimeve dhe e avantazheve te nje sjelljeje dinamike ne shkencen mjekesore

- Integrimi i qasjes emocionale ne rutinen klinike-terapeutike

- Njohja e efekteve te nje komunikimi te ndergjegjshem mni pergjigjen anatomo-fiziologjike

 

Regjistrimi dhe ndjekja e workshopit jane pa pagese.

Gjuha zyrtare e workshopit eshte gjuha italiane.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit