Njoftim date 30.01.2019 per portalin e studentit

Njoftohen te gjithe studentet e vitit te pare cikli i pare dhe i dyte qe ndjekin studimet ne Fakultetin e Mjekesise, ne te gjitha programet qe duhet te paraqiten prane Sekretarise Mesimore per te marre kredencialet qe nevojiten per te hyre ne Portalin e Studentit ESSE3.

Studenti duhet te jete i pajisur me karten e ID dhe me nje fotokopje te saj, ne momentin e marrjes se kredencialeve te tij.

Manualin per te hyre ne sistem dhe per t'u regjistruar ne provime e gjeni ketu : Manual për studentët mbi REGJISTRIMIN ONLINE NE PROVIME