BURSAT

BURSAT

 1. BURSAT 2016-2017
 2. Bursat 2017
 3. Njoftim per burse date 07.03.2017
 4. NJOFTIM
 5. VENDIM BURSAT 2017
 6. VENDIM 1--BURSAT 2017
 7. VENDIM 2--BURSAT 2017
 8. Njoftim datë 09.03.2017
 9. Njoftim per burse 05.04.2017
 10. VENDIM 3--BURSAT 2017
 11. Njoftohen studentët, të cilët kanë përfituar bursë ekonomike në bazë të Vendimit Nr.2838/1 Prot. datë 30.12.2016, Vendimit Nr.2838/2 Prot. datë 30.12.2016 si dhe bursë shteti për studentët e vitit të parë, të sjellin pranë Zyrës së Financës numrin e llogarisë.
 12. Njoftohen studentët, të cilët kanë përfituar bursë ekonomike në bazë të Vendimit Nr.2838/1 Prot. datë 30.12.2016, Vendimit Nr.2838/2 Prot. datë 30.12.2016 si dhe bursë shteti për studentët e vitit të parë, të sjellin pranë Zyrës së Financës numrin e llogarisë.
 13. Njoftim per bursat date 25.05.2017

  __________________________________________________________________________________________________________

  VITI AKADEMIK 2017-2018

  1. Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit te Mjekësise   që në zbatim të VKM Nr 903, datë 21.12.2016 “ Për përcaktimin e  kritereve për përfitimin e bursave nga fondi I mbeshtetjes studentore për studentetë e shkëlqyer studentët që përfitojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë. Jane hapur aplikimet për perfitimin e bursave per vitin akademik 2017-2018.                 NJOFTIMI     FORMULARI

  2. Njoftim Bursat Fitues qe nuk kane numer llogarie 2018

  3. Vendim i Bordit te Administrimit Nr.2 date 19.01.2018