Doktoratura

Dr.Arjan Salia

KANCERI KOLO-REKTAL. ROLI I MARKUESVE TUMORAL NË DIAGNOSTIKIM, PËRGJIGJEN POST-OPERARORE DHE NDJEKJEN E PACIENTIT