Doktoratura

Dr.Bensar Shuteriqi

VLERËSIMI I INTUBIMEVE TË VËSHTIRA DHE MENAXHIMI I TYRE NË KIRURGJINË ORALE DHE MAKSILOFACIALE