Doktoratura

Dr.Edlira Beqiri

"Roli i ABR si metodë diagnostikuese në shurdhësitë e hershme dhe komponent i rëndësishëm i Screening-ut Neonatal Dëgjimor Universal"