Doktoratura

Dr.Ema Lumi

"Vlerësimi i ndërlikimeve kronike tek popullata diabetike në rrethin e Korçës"