Doktoratura

Dr.Irena Thoma

"SKIZOFRENIA SUPER-REFRAKTARE. ASPEKTE SOCIO-DEMOGRAFIKE, PSIKOPATOLOGJIKE DHE FAKTORËT PARASHIKUES PËR NJË PËRGJIGJE TË MIRË NDAJ MJEKIMIT"