Doktoratura

Dr.Leonard Simoni

OBEZITETI DHE ECURIA KLINIKE TEK PACIENTET QE I NENSHTROHEN NDERHYRJES PERKUTANE KORONARE (PCI)