Vendimi Nr.9 i Bordit te Administrimit - Perfitimi i Bursave

Njoftohen studentet qe jane ne listat e meposhtme te miratuara nga Bordi i Administrimit, qe te paraqiten nga data 31.01.2019-15.02.2019, ora 09.00-14.00 prane zyres se informacionit per te dorezuar nr. e llogarise bankare. Studenti duhet te jete i pajisur me karten e ID, pasi do verifikohet dhe frekuentimi i tij mesimor. 

Vendimi Nr.9 i Bordit te Administrimit - Perfitimi i Bursave