Vendimi Nr.9 i Bordit te Administrimit - Perfitimi i Bursave

Njoftohen studentet qe jane ne listat e meposhtme te miratuara nga Bordi i Administrimit, qe te paraqiten nga data 31.01.2019-15.02.2019, ora 09.00-14.00 prane zyres se informacionit per te dorezuar nr. e llogarise bankare. Studenti duhet te jete i pajisur me karten e ID, pasi do verifikohet dhe frekuentimi i tij mesimor. 

Vendimi Nr.9 i Bordit te Administrimit - Perfitimi i Bursave

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit