Struktura Organizative

Struktura Organizative


 

 

                               DEKAN I FAKULTETIT TE MJEKESISE                                                                                                                                                                                        PROF.XHELADIN DRAÇINI 

 

                                                          

                    

                          ZV.DEKANET  E FAKULTETIT TE MJEKESISE

                                          PROF.ANDI KORAQI

                                      

 

                                          PROF.ARIEL COMO

                                         

     

                                             KANCELARE

                                         Znj.Zhaneta Dautaj

                               

                             PERSONELI  ADMINISTRATIV

     

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit