Mandate arketimi

MANDATET E PAGESES SE TARIFES SE SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2019-2020

 

MANDATET E PAGESES SE TARIFES SE SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2017-2018 SPECIALIZIMET
115.000    59.000     56.000   80.500
MJEKESI E PERGJITHSHME
VITI 2017-2018
 1. Program mesimor ne gjuhen shqipe
 2. Karton diplome cikli pare
 3. Karton kopje diplome
 4. Certifikate notash cikli pare
 5. Liste notash e plote
 6. Aplikim transferim studimesh
 7. Libreze praktikash
 8. Liste notash e pjesshme
 9. Program mesimor per nje lende
 10. Vertetim diplome
 11. Aplikim transferimesh
 12. Certifikate notash cikli i dyte
 13. Karton kopje diploma cikli i dyte
 14. Vertetim Studenti

 

VITI 2016-2017

 1. Tarife Specializime    115.000
 2. Tarife Shkollimi Viti I - M.P 2016-2017
 3. Tarife Shkollimi Viti II - M.P 2016-2017
 4. Tarife Shkollimi Viti III - M.P 2016-2017
 5. Tarife Shkollimi Viti IV - M.P 2016-2017
 6. Tarife Shkollimi Viti V - M.P 2016-2017
 7. Tarife Shkollimi Viti VI - M.P 2016-2017
 8. Tarife Shkollimi Viti III-IV-V - M.P 2016-2017 Transferim Kesti I
 9. Tarife Shkollimi Viti III-IV-V - M.P 2016-2017 Transferim Kesti II
 10. Tarife Shkollimi Viti III-IV-V - M.P 2016-2017 Transferim Kesti III
 11. Tarife Shkollimi Viti III - M.P 2016-2017  FAKULTET II
 12. Tarife Shkollimi Viti V - M.P 2015-2016  FAKULTET II
 13. Tarife Shkollimi Viti VI - M.P 2015-2016  FAKULTET II

SHENDET PUBLIK

 1. Tarife Shkollimi Viti III - Shendet Publik 2016-2017
 2. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti II  - Shendet Publik 2015-2016
 3. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti III  - Shendet Publik 2015-2016
 4. Tarife Shkollimi Viti I Master Profesional Kesti I  - Shendet Publik 2016-2017
 5. Tarife Shkollimi Viti I Master Profesional Kesti II  - Shendet Publik 2016-2017
 6. Tarife Shkollimi Viti I Master Profesional Kesti III  - Shendet Publik 2016-2017
 7. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti I  - Shendet Publik 2016-2017
 8. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti II  - Shendet Publik 2016-2017
 9. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti III  - Shendet Publik 2016-2017

 


FARMACI

 1. Tarife Shkollimi Viti IV - FARMACI 2016-2017
 2. Tarife Shkollimi Viti V - FARMACI 2016-2017

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit