Regjistrimi ne Specializime per fituesit e Vitit Akademik 2016-2017

Regjistrimi ne Specializime per fituesit e Vitit Akademik 2016-2017 do te behet prane Sekretarise deri me date 08.03.2017 ora 16.00.

Dokumentacioni qe duhet ne momentin e regjistrimit : 

  1.  Fotokopje e Kartes Identitetit.
  2.  Fotokopje e e diplomes se Shkolles se Mesme dhe fotokopje e diplomes se Shkolles se Larte.
  3.  Kontrata e lidhur me Ministrite perkatese per kuotat e mbuluara.
  4.  Taksa e regjistrimit. (shkarkoni mandatin per arketim )
  5.  Certifikate e statusit civil. 

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit