Lista e aktiviteteve

25.11.2010 Ndryshime në gjak periferik

Tema: Ndryshime në gjak periferik
Data: 25.11.2010
Qëllimi: Të përditësohen njohuritë e pjesëmarrësve mbi ndryshimet në gjakun periferik, domethënien  dhe manaxhimin e tyre  në kujdes parësor
Ofruesi: Fakulteti i Mjekësise(Njësia e Edukim në Vazhdim dhe Departament Mjek Familje) me mbështetjen e projektit “Sistemi për Zhvillim Profesional” i Agjencisë Zviceriane për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Vendi: Salla e Madhe, Fakulteti i Mjekësisë
Akreditimi: Akreditim i miratuar nga QKEV ( 3 kredite)
Pjesëmarrës: Mjekë familje dhe hematologë në kujdes parësor

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit