Trajnimi: “Ekzaminimi Neurologjik dhe Dhimbja e Shpinës"

Këtë të mërkurë, Fakulteti i Mjekësisë në bashkëpunim me “Med Talent” do të organizojë trajnimin: “Ekzaminimi Neurologjik dhe Dhimbja e Shpinës".

Të ftuar do të jenë dy mjekë amerikanë dr. Gary Russell dhe dr. Susan Russell.

Përveç pjesës teorike do të organizohet dhe pjesa praktike ku studentët pjesëmarrës do të ndahen në grupe më të vogla.

Trajnimi do të organizohet ditën e mërkurë, ora 13:00, në katin e dytë në godinën e lëndëve paraklinike.

Ky trajnim do të ndiqet nga trajnime të tjera në javët e ardhshme.

 

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit