Integrimi i Kerkimit dhe Praktikes Klinike ne Shendetin Mendor

Fakulteti i Mjekesise (Sherbimi Universitar i Psikiatrise) organizon Konferencen e 5-te te Specializanteve te Psikiatrise me titull:

"Integrimi i Kerkimit dhe Praktikes Klinike ne Shendetin Mendor"
23 Tetor 2019
09:00-14:00
Salla "William A. Johnson"
Fakulteti i Mjekesise

Konferenca eshte ne proces akreditimi (4 kredite) nga QZHP-QKEV.
Regjistrimi eshte pa pagese.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit