Thirrje per aplikime “Rritja e Kapaciteteve dhe e Ndërgjegjësimit për Përmirësimin e Shërbimeve për Personat që Jetojnë me HIV-TB”

Fakulteti i Mjekësisë, UMT, Tiranë dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të aktiviteteve të projektit “Rritja e Kapaciteteve dhe e Ndërgjegjësimit për Përmirësimin e Shërbimeve për Personat që Jetojnë me HIV-TB” të financuar nga Global Fund në mbështetje të studentëve të UMT, njoftojnë hapjen e aplikimeve për trajnimin 6-ditor që do të zhvillohet në Frankfurt University of Applied Sciences (Gjermani) nën organizimin e Institute for Addiction Research në datat 16-21 Dhjetor 2019. Gjuha zyrtare e trajnimit është gjuha angleze.

Formular Aplikimi

Programi

Shenim: Formularin e aplikimit mund ta konvertoni ne format word ne linkun

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit