Projekte - HAP

HAP ju  informon se eshte publikuar thirrja  per aplikime projektesh te vogla, me synimin qe te ndihmohen aplikante qe jane ne universitet dhe po kryejne studime te nivelit master apo PhD; punonjes qe punojne ne institute shkencore; pedagoge te rinj te universiteteve qe e kane pjese te punes kerkimin shkencor apo edhe  punonjes te rinj te administrates shendetesore qe kane interes per kerkimin shkencor. 
 
Vlera maksimale qe mund te mbulohet shkon deri ne 3000 CHF per cdo aplikim.
 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit