Renditja e aplikantëve sipas programeve të Fakultetit të Mjekësisë, Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Në listat e mëposhtme gjeni renditjen e kandidatëve që kanë aplikuar në programet e studimit të Fakultetit të Mjekësisë, Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

 

Aplikantët e programit të studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

 

 

Procedurat e mëtejshme do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i ndryshuar.

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit